Voliteľný

Endoplazmatické rétulum

Endoplazmatické rétulum


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Endoplazmatické retikulum: dôležitá bunková organela

Čo je - definícia

Endoplazmatické reticulum je organelka prítomná v bunkách eukaryot (prítomnosť bunkového jadra a rôznych organel).

Hlavné vlastnosti:

- Vytvorené z invaginácie plazmatickej membrány;

- tvorené tubuly a sploštenými vezikulami;

- má spojenie s knižnicou (jadrový obal);

- RE membrány obklopujú priestory, ktoré sú oddelené od zvyšku bunky.

funkcie

- Pôsobí v procese syntézy a transportu proteínov;

- Podieľa sa na metabolizme lipidov;

- Pôsobí tiež na intracelulárny transport (vo vnútri bunky).

Drsné endoplazmatické retikulum

- Ribozómy sú prilepené na membráne a pôsobia na produkciu bielkovín.

Hladké endoplazmatické retikulum

- nemajú ribozómy viazané na membránu;

- Pozostáva zo systému valcových trubíc;

- Pôsobia pri tvorbe hormónov a lipidov.

Biologická zvedavosť:

- Endoplazmatické retikulum prvýkrát predstavil belgický biológ Albert Claude v roku 1945.