Informácie

Ako omega-3 mastné kyseliny znižujú cholesterol na molekulárnej úrovni?

Ako omega-3 mastné kyseliny znižujú cholesterol na molekulárnej úrovni?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Počul som, že omega-3 mastné kyseliny nachádzajúce sa v rybách sú dobrým spôsobom, ako predchádzať/znižovať problémy s cholesterolom.

Moja otázka je, ako to robia omega-3 mastné kyseliny: čo robia na chemickej úrovni, aby dosiahli tento účinok? A existuje nejaký spôsob, ako maximalizovať tento účinok prostredníctvom iných látok, ktoré môžu fungovať v zhode s nimi?


Našiel som tento výskumný dokument (pdf) od D. Rogera Illingwortha, Williama S. Harrisa a Williama E. Connora (Journal of the American Heart Association, 1984), ktorý ponúka určitú pomoc. Jeho abstrakt hovorí:

Strava bohatá na omega-3 mastné kyseliny odvodené z rybieho oleja znižuje plazmatické koncentrácie lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) a lipoproteínov s veľmi nízkou hustotou u ľudí. Táto štúdia bola navrhnutá tak, aby preskúmala mechanizmus (mechanizmy), ktorým strava obohatená o omega-3 mastné kyseliny znižuje hladiny LDL cholesterolu v plazme u normálnych jedincov.

V Diskusia časť, nájdete svoju odpoveď:

Zníženie plazmatických koncentrácií LDL u ľudí konzumujúcich diétu bohatú na omega-3 mastné kyseliny s dlhým reťazcom z rybích olejov alebo omega-6 mastných kyselín z rastlinných olejov môže byť dôsledkom zníženia syntézy LDL, zvýšenej frakčnej rýchlosti katabolizmu LDL alebo kombinácia oboch... Táto štúdia naznačuje, že hypocholesterolemické účinky omega-3 mastných kyselín s dlhým reťazcom prítomných v rybích olejoch vyplývajú zo zníženia rýchlosti syntézy LDL apoproteínu B a že takéto oleje nestimulujú zlomková rýchlosť katabolizmu LDL. Tieto pozorovania naznačujú, že začlenenie omega-3 mastných kyselín do bunkových alebo lipoproteínových lipidov nezvyšuje rýchlosť receptorom sprostredkovaného katabolizmu LDL, ako bolo pozorované u omega-6 mastných kyselín in vitro.

Nepodarilo sa mi nájsť papier o jeho presnom mechanizme, preto by som radšej povedal, že postup stále nie je jasný. Napriek tomu, ako naznačuje článok, hlavnými účinkami omega-3 mastných kyselín je zníženie syntézy LDL a/alebo zvýšenie frakčnej rýchlosti katabolizmu (FRC) LDL.

Podobný článok nájdete tu:

Ukázalo sa, že omega-3 mastné kyseliny znižujú triglyceridy, ktoré sú typom tuku v krvnom obehu. Odborníci si nie sú istí presným mechanizmom. Omega-3 mastné kyseliny môžu tiež spomaliť rast plakov v tepnách a zmierniť zápal v celom tele.

Množstvo štúdií, ktoré siahajú roky dozadu, preukázalo výhody mastných rýb. V dôležitom prehľade štúdií výskumníci zistili, že denný príjem omega-3 mastných kyselín z rybieho oleja môže znížiť hladinu triglyceridov o 25 % až 30 %. Výsledky boli publikované v The American Journal of Clinical Nutrition v roku 1997.

ALE, Chcel by som tiež zdôrazniť, že samotná otázka „omega-3 mastné kyseliny nachádzajúce sa v rybách sú dobrým spôsobom, ako predchádzať/znížiť problémy s cholesterolom“, sa zdá byť predmetom diskusie kvôli článkom ako je tento:

Nové údaje prezentované tento týždeň poskytujú vodítka, prečo kyselina eikosapentaénová (EPA) a kyselina dokosahexaénová (DHA) – obe zložky omega-3 mastných kyselín – majú rozdielne účinky na LDL cholesterol.

Vedúci vyšetrovateľ Dr Preston Mason (Brigham and Women's Hospital, Boston, MA) pri prezentácii výsledkov laboratórnej štúdie tu vo vedeckých reláciách Národnej asociácie lipidov (NLA) 2011 uviedol, že EPA je inhibítorom oxidácie lipidov pri normálnych a zvýšených hladinách cholesterolu. v prítomnosti a neprítomnosti DHA, pričom sa zdá, že DHA nemá žiadny skutočný vplyv na peroxidáciu lipidov. Táto štúdia bola jednou z mnohých štúdií, ktoré sa pokúsili odpovedať na klinickú otázku, prečo sa hladiny LDL-cholesterolu zvyšujú u pacientov liečených omega-3 mastnými kyselinami znižujúcimi triglyceridy. Vo svojej štúdii Mason a kol. Porovnávali účinky EPA a DHA-samotných alebo v kombinácii so statínmi-na peroxidáciu lipidov vo vezikulách obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny a cholesterol.


Omega-3 mastné kyseliny a HDL. Ako fungujú v prevencii kardiovaskulárnych ochorení?

Omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny (ω-3 PUFA) morského pôvodu sú silne spojené s kardiovaskulárnou ochranou, a to aj pri nízkych dávkach (<1 g/d). Napriek výskumu uskutočnenému v tejto sľubnej oblasti nie sú základné aspekty, ako sú ideálne dávky a mechanizmy, ktorými ω-3 PUFA pôsobia, presne definované. Najznámejšou biologickou vlastnosťou ω-3 PUFA je ich hypotriglyceridemický účinok, ale v poslednom období je zvýšený záujem o ďalšie kardioprotektívne účinky, ako je zníženie citlivosti na arytmie, antitrombotické, protizápalové a antioxidačné účinky, zlepšenie endotelových funkcií a oneskorený vývoj aterosklerózy. rokov. Niektoré z týchto účinkov sú tiež pripísateľné lipoproteínom s vysokou hustotou (HDL). Bohaté epidemiologické dôkazy spájajú zvyšovanie koncentrácií HDL-cholesterolu s kardiovaskulárnou ochranou. V poslednej dobe sa proteínovému nákladu (proteómu) HDL častíc pripisuje kľúčová úloha v ich funkčnosti. V tomto prehľade sumarizujeme hlavné účinky ω-3 PUFA na HDL-cholesterol, subfrakcie HDL a jeho hlavné proteíny, apolipoproteíny (apo) AI a AII. Tiež sa skúmajú zdieľané kardioprotektívne účinky co-3 PUFA a HDL.


1. Pozadie

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je bežná neurologická vývojová porucha u detí, ktorá sa vyskytuje u detí, mladistvých a dospelých, s odhadovanou prevalenciou 5 až 7 percent v rôznych kultúrach [1]. ADHD má tendenciu byť častejšia u chlapcov ako u dievčat a je vysoko dedičná, pričom sa podieľajú aj na prenatálnych a perinatálnych faktoroch, hoci jej definitívna príčina zostáva neznáma [2]. Hoci miera ADHD s vekom klesá, najmenej polovica detí s touto poruchou bude mať symptómy aj v dospelosti [3]. Tento stav môže mať závažný vplyv na duševné zdravie a vzdelávanie, môže viesť k asociálnemu správaniu a osobnej dysfunkcii a zvyšuje riziko úmrtnosti [4]. Lieky používané na liečbu ADHD zvyčajne zahŕňajú metylfenidát (MPH tiež známy ako Ritalin), amfetamín a atomoxetín, ktoré zvyčajne predpokladajú deficit dopamínu/norepinefrínu, hoci etiológia tohto stavu je zložitejšia [5]. Hoci MPH môže zlepšiť niektoré komorbidity [6], zistilo sa, že v 50 % prípadov je neúčinná pri odstraňovaní symptómov [7, 8]. Zdá sa, že rodičia sú tiež znepokojení dlhodobými účinkami ich detí pri užívaní liekov, ako je MPH [9].

Polynenasýtené mastné kyseliny s dlhým reťazcom (LCPUFA) a obzvlášť omega-3 mastné kyseliny sú v centre pozornosti už desaťročia. Sú kľúčovými regulátormi neurotransmisie mozgu, neurogenézy a neurozápalov, pričom všetky majú dôležitú úlohu v prevencii a liečbe psychických porúch a porúch správania [10]. Kyselina eikozapentaénová (EPA) a kyselina dokosahexaénová (DHA) sú dve mastné kyseliny, ktoré sú vysoko koncentrované v mozgu, vykazujú antioxidačné, protizápalové a antiapoptotické účinky, ktoré prispievajú k ochrane neurónov [11].

Kyselina omega-6 gama linolenová (GLA) je tiež dôležitá pri tvorbe kyseliny arachidónovej (ARA), ktorá je v mozgu hojne prítomná [12, 13]. Nedávna metaanalýza zistila, že kombinácie omega-3 a omega-6 mastných kyselín (EPA a GLA) pomohli zlepšiť symptómy nepozornosti u detí s ADHD [14]. Mozgové lipidy v bunkových membránach tiež pôsobia ako signálne médiá a podporujú funkciu neurotransmiterov s omega-3 mastnými kyselinami, o ktorých sa predpokladá, že v nich zohrávajú kľúčovú úlohu, čo môže pomôcť pri prevencii úzkostných porúch [15]. Laboratórny výskum tiež zistil, že omega-3 mastné kyseliny môžu pôsobiť podobne ako 𠇊ntipsychotics, ” pravdepodobne tým, že pôsobia na mozgové receptory a pomáhajú obnoviť oxidačnú rovnováhu [16].

Zistilo sa, že nedostatky omega-3 menia dopaminergné a serotonergické systémy, čo potenciálne modifikuje mozgové receptory v špecifických oblastiach mozgu [17]. EPA a DHA sú považované za 𠇎senciálne mastné kyseliny (EFA) ”, ktoré je potrebné získavať z potravín alebo zo zdrojov doplnkov, pretože ich ľudské telo nedokáže vytvoriť v dostatočnom množstve [11]. Pomer mastných kyselín (omega-6  :  omega-3), ktoré sú kompletné pre rovnaké dráhy enzýmov, môže tiež ovplyvniť neurotransmisiu a tvorbu prostaglandínov, ktoré sú obe nevyhnutné pre udržanie normálnej funkcie mozgu [18, 19] . Okrem toho, pretože skladovanie omega-3 mastných kyselín je obmedzené, je potrebný kontinuálny exogénny prísun na dosiahnutie vhodných hladín [20].

Množstvo štúdií meralo stav LCPUFA u jedincov s ADHD. Jedna štúdia vykonaná na mladých dospelých (22,3 až 24,3 rokov) zistila, že podiel omega-3 mastných kyselín bol v plazmatických fosfolipidoch a červených krvinkách účastníkov ADHD významne nižší v porovnaní s kontrolami, zatiaľ čo hladiny nasýtených mastných kyselín boli vyššie [21] . Ďalšie skúmanie zistilo, že zatiaľ čo tínedžeri s ADHD konzumujú podobné množstvo omega-3 a omega-6 mastných kyselín ako u kontrol, ich stav DHA bol výrazne nižší, čo naznačuje metabolické rozdiely v zaobchádzaní s mastnými kyselinami u osôb s ADHD [22]. Podobne ďalšia štúdia ukázala, že podiely nasýtených a polynenasýtených mastných kyselín boli u pediatrických pacientov s ADHD vyššie a nižšie, v porovnaní s kontrolami, ktoré opäť naznačovali rozdiely v lipidových profiloch [23]. Ďalšie metaanalytické dôkazy dospeli k záveru, že deti a mladí ľudia s ADHD majú zvýšené pomery omega-6/3 v krvi, čo poukazuje na poruchy metabolizmu mastných kyselín u týchto jedincov [24].

Vzhľadom na to, že ľudský mozog je takmer 60 percent tuku a ústrednú úlohu, ktorú musia EFA hrať v štruktúre, syntéze a funkciách mozgových neurotransmiterov [25], tento článok hodnotí dôkazy o tom, či majú LCPUFA terapeutickú úlohu v manažmente. ADHD. Osobitný dôraz sa bude klásť na ich potenciálne účinky pri manažmente ADHD spolu s ich úlohou ako doplnkovej terapie.


Omega-3 mastné kyseliny na liečbu hypertriglyceridémie: Vedecký poradca od American Heart Association

Hypertriglyceridémia (triglyceridy 200 - 499 mg/dl) je v USA relatívne bežná, zatiaľ čo závažnejšie zvýšenia hladiny triglyceridov (veľmi vysoké hladiny triglyceridov, ≥500 mg/dl) sú pozorované oveľa menej často. Oba sú v USA a ďalších oblastiach stále častejšie, pravdepodobne ich z veľkej časti poháňa rastúca miera obezity a diabetes mellitus. Vo vedeckom vyhlásení American Heart Association z roku 2002 boli odporúčané omega-3 mastné kyseliny (n-3 FA), kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina dokosahexaenová (DHA) (v dávke 2-4 g/d) na zníženie triglyceridov v pacienti so zvýšenými triglyceridmi. Od roku 2002 boli lieky na predpis obsahujúce EPA+DHA alebo samotné EPA schválené Úradom pre potraviny a liečivá USA na liečbu veľmi vysokých triglyceridov, tieto činidlá sa tiež široko používajú pri hypertriglyceridémii. Cieľom tejto správy je zhrnúť účinky lipidov a lipoproteínov vyplývajúce z farmakologických dávok n-3 FA (> 3 g/d celkového EPA+DHA) na základe nových vedeckých údajov a dostupnosti n-3 FA činidiel. Pri liečbe veľmi vysokých triglyceridov s 4 g/d činidlá EPA+DHA znižujú triglyceridy o ≥ 30 % so súčasným zvýšením cholesterolu lipoproteínov s nízkou hustotou, zatiaľ čo len EPA nezvýšila cholesterol lipoproteínov s nízkou hustotou vo veľmi vysokých triglyceridoch. Pri použití na liečbu hypertriglyceridémie sa n-3 FA s EPA+DHA alebo iba s EPA javia ako zhruba porovnateľné na zníženie triglyceridov a nezvyšujú lipoproteínový cholesterol s nízkou hustotou, keď sa používajú ako monoterapia alebo v kombinácii so statínom. V najväčších štúdiách 4-g/d predpisu n-3 FA bol lipoproteínový cholesterol a apolipoproteín B s nízkou hustotou mierne znížený, čo naznačuje zníženie celkových aterogénnych lipoproteínov. Použitie n-3 FA (4 g/d) na zlepšenie rizika aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia u pacientov s hypertriglyceridémiou je podporené 25 % redukciou závažných nežiaducich kardiovaskulárnych príhod v REDUCE-IT (Reduction of Cardiovascular Events With EPA Intervention Trial), randomizovaná placebom kontrolovaná štúdia len s EPA u vysokorizikových pacientov liečených statínom. Výsledky skúšania 4 g/d predpisu EPA+DHA pri hypertriglyceridémii sa očakávajú v roku 2020. Dospeli sme k záveru, že predpis n-3 FAs (EPA+DHA alebo iba EPA) v dávke 4 g/d (> gt3 g/ d celková EPA+DHA) sú účinnou a bezpečnou možnosťou na zníženie triglyceridov ako monoterapia alebo ako doplnok k iným činidlám znižujúcim lipidy.

Zvýšené plazmatické triglyceridy sú výsledkom nadbytku lipoproteínov bohatých na triglyceridy niekoľkých rôznych typov, najčastejšie lipoproteínov s veľmi nízkou hustotou (VLDL), ale aj lipoproteínov so strednou hustotou (alebo zvyškov VLDL), chylomikrónov alebo zvyškov chylomikrónov. Klasifikácia, epidemiológia a patofyziológia zvýšených triglyceridov boli podrobne preskúmané vo vedeckom vyhlásení American Heart Association (AHA) z roku 2011 spolu s podrobnou diskusiou o možnostiach liečby diétou a životným štýlom, ako aj krátkou zmienkou o liekoch. 1 Vo vyhlásení z roku 2011 sa uvádza epidemiologický dôkaz, že mierne zvýšenie triglyceridov je často spojené so zvýšeným rizikom aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia (ASCVD). Novšie dôkazy z mendelovských randomizačných štúdií ukázali, že zvýšené triglyceridy spojené s genetickými variantmi môžu byť príčinným faktorom ASCVD a možno aj predčasnej úmrtnosti zo všetkých príčin. 2–7

Koncentrácie triglyceridov v plazme nalačno možno kategorizovať ako normálne (<150 mg/dl*), hraničné (150–199 mg/dl), vysoké triglyceridy (HTG 200–499 mg/dl) a veľmi HTG (VHTG ≥ 500 mg/dl) . 1,8 Riziko akútnej pankreatitídy je zvýšené u pacientov s VHTG, najmä u pacientov s triglyceridmi ≥1000 mg/dl. 9 Pri VHTG je primárnym cieľom liečby zníženie triglyceridov na < 500 mg/dl, 10 zatiaľ čo pre HTG neexistuje žiadny špecifický cieľ liečby. Pri všetkých stupňoch zvýšenia hladiny triglyceridov sa pred priamou farmakoterapiou odporúča liečba alebo odstránenie sekundárnych príčin a intenzívne zmeny stravy a životného štýlu. 11 Medzi tieto zmeny patrí strata hmotnosti, zvýšená fyzická aktivita, obmedzená konzumácia alkoholu a používanie rôznych zdravých diétnych postupov, ako je znížená konzumácia rafinovaných uhľohydrátov a jednoduchých cukrov, náhrada nasýtených a trans tuky s nenasýtenými tukmi a zvýšená konzumácia morských plodov (najmä druhy s vysokým obsahom omega-3 mastných kyselín [n-3 FA]).

Vedecké vyhlásenie AHA z roku 2002 o rybách a FA n-3 odporúča zvýšený príjem omega-3 v strave plus doplnkov stravy na dosiahnutie 2 až 4 g/d n-3 FA (s odkazom na celkové množstvo kyseliny eikosapentaenovej [EPA] plus kyseliny dokosahexaenovej [ DHA]) na liečbu znižujúcu hladinu triglyceridov (tj medikamentózna liečba HTG) pod dohľadom lekára. (V tom čase neboli dostupné žiadne n-3 FA na predpis). 12 Nedávne vedecké poradenstvo AHA sa zaoberalo používaním doplnku n-3 FA na zníženie rizika ASCVD. 13 Toto odporúčanie sa zameriava konkrétne na použitie n-3 FA látok na liečbu HTG a VHTG.

Od roku 2004 bolo na liečbu VHTG schválených americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) niekoľko typov n-3 FA činidiel na predpis. Typická dávka sú štyri 1 g kapsuly denne, ktoré poskytujú> 3 g/d EPA+DHA. Doplnky stravy obsahujúce n-3 FA sú tiež široko dostupné v rôznych chemických formách (triglyceridy, fosfolipidy, voľné mastné kyseliny alebo etylestery). Pretože však tieto doplnky nie sú preskúmané ani schválené FDA, nie sú indikované na zníženie hladiny triglyceridov u pacientov s akýmkoľvek stupňom zvýšenia hladiny triglyceridov.

Medzi lieky na predpis n-3 FA schválené FDA patrí Lovaza a jej generické (etylestery n-3-kyseliny [O3AEE] EPA 0,465 g a DHA 0,375 g/kapsula), Omtryg (podobný produkt O3AEE, ale nie je klinicky dostupný), Vascepa (etylesterový produkt pozostávajúci z EPA bez DHA, chemický výraz icosapentetyl [IPE] EPA 0,98 g/kapsula) a Epanova (kyselina n-3-karboxylová [O3CA] EPA 0,55 g a DHA 0,2 g/kapsula, klinicky nedostupné ). V prípade etylesterov (O3AEE a IPE) je obsah EPA+DHA skôr vo forme etylesteru než vo forme voľných mastných kyselín. Preto je dávka voľného n-3 FA o niečo nižšia (vysvetlené v č. 3 dodatku). Aby bol konzistentný s väčšinou vedeckých publikácií, táto poradňa používa konvenciu vyjadrovania gramov EPA+DHA v gramoch za deň ako ekvivalentu množstva v gramoch za deň etylesterov EPA+DHA bez úpravy na etylesterovú skupinu. Viac podrobností o týchto produktoch a diskusia o doplnkoch výživy n-3 FA sú uvedené v prílohe.

Cieľom tejto správy je zhrnúť dostupné klinické dôkazy súvisiace s účinkami n-3 FA na plazmatické koncentrácie triglyceridov a iných lipidov a lipoproteínov u jedincov so zvýšenými triglyceridmi. Súhrnné informácie uvedené v tomto upozornení sú určené na informovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o predpisovaní n-3 FA novo schválenom od vyhlásenia AHA z roku 2002 a na objasnenie účinkov n-3 FA ako prídavnej liečby na zníženie lipidov, najmä v kombinácii so statínmi.

Pred začatím farmakoterapie by sa mali riešiť modifikovateľné príčiny zvýšených triglyceridov

Ako je podrobne preskúmané a prediskutované v roku 2011 „Triglyceridy a kardiovaskulárne choroby: vedecké vyhlásenie Americkej asociácie srdca“ 1 (zhrnuté v tabuľke 1), významným faktorom môže byť niekoľko faktorov, ako sú lieky, genetika, zdravotné podmienky, životný štýl a diéta. na zvýšenie triglyceridov. Pred začatím liečby znižujúcej triglyceridy je potrebné identifikovať a liečiť reverzibilné sekundárne príčiny HTG, ako je hypotyreóza alebo zle kontrolovaný diabetes mellitus 2. typu. Okrem toho, diétne faktory, ktoré sú preukázanými príčinami zvýšenia triglyceridov, ako je nadmerný príjem alkoholu alebo cukru (alebo nadmerný celkový obsah tuku v strave v prípade závažnej VHTG alebo chylomikronémii), vyžadujú intervenciu. Ak sa zdá, že HTG alebo VHTG sú aspoň čiastočne spôsobené liekmi uvedenými v tabuľke 1, možnosti liečby zahŕňajú elimináciu alebo zníženie dávky vyvolávajúcej látky (napr. zníženie dávky alebo elimináciu tiazidového diuretika alebo retinoidu), substitúciou v rámci rovnakej triedy liečiv (napr. karvedilol namiesto metoprololu za kardioprotekciu po infarkte myokardu) alebo prechodom na inú triedu liečiv (napr. inhibítor konvertujúceho angiotenzínového enzýmu alebo blokátor receptora angiotenzínu II namiesto metoprololu na kongestívne srdcové zlyhanie ).

Stôl 1. Klinické stavy a lieky spojené s HTG


Význam pomeru omega-6/omega-3 esenciálnych mastných kyselín

Niekoľko zdrojov informácií naznačuje, že ľudia sa vyvinuli na diéte s pomerom omega-6 k omega-3 esenciálnym mastným kyselinám (EFA) približne 1, zatiaľ čo v západnej strave je tento pomer 15/1-16,7/1. Západná strava má nedostatok omega-3 mastných kyselín a má nadmerné množstvo omega-6 mastných kyselín v porovnaní so stravou, na ktorej sa ľudia vyvinuli a boli stanovené ich genetické vzorce. Nadmerné množstvo omega-6 polynenasýtených mastných kyselín (PUFA) a veľmi vysoký pomer omega-6/omega-3, ako sa nachádza v dnešnej západnej strave, podporujú patogenézu mnohých chorôb, vrátane kardiovaskulárnych chorôb, rakoviny a zápalových a autoimunitných ochorení. choroby, zatiaľ čo zvýšené hladiny omega-3 PUFA (nízky pomer omega-6/omega-3) majú supresívne účinky. V sekundárnej prevencii kardiovaskulárnych chorôb bol pomer 4/1 spojený so 70% poklesom celkovej úmrtnosti. Pomer 2,5/1 znížil proliferáciu rektálnych buniek u pacientov s kolorektálnym karcinómom, zatiaľ čo pomer 4/1 s rovnakým množstvom omega-3 PUFA nemal žiadny účinok. Nižší pomer omega-6/omega-3 u žien s rakovinou prsníka bol spojený so znížením rizika. Pomer 2-3/1 potlačil zápal u pacientov s reumatoidnou artritídou a pomer 5/1 mal priaznivý účinok na pacientov s astmou, zatiaľ čo pomer 10/1 mal nepriaznivé dôsledky. Tieto štúdie naznačujú, že optimálny pomer sa môže líšiť v závislosti od zvažovanej choroby. To je v súlade so skutočnosťou, že chronické ochorenia sú multigénne a multifaktoriálne. Preto je celkom možné, že terapeutická dávka omega-3 mastných kyselín bude závisieť od stupňa závažnosti ochorenia vyplývajúceho z genetickej predispozície. Nižší pomer omega-6/omega-3 mastných kyselín je vhodnejší pri znižovaní rizika mnohých chronických chorôb s vysokou prevalenciou v západných spoločnostiach a v rozvojových krajinách, ktoré sa vyvážajú do zvyšku krajiny. sveta.


Fytochemikálie aChemoprevencia

Počuli ste už o nasýtených tukoch (ktoré nie sú pre vás dobré) a polynenasýtených tukoch (nazývaných tiež polynenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú pre vás všeobecne dobré). Teraz musíte urobiť ďalší rozdiel medzi druhmi polynenasýtených mastných kyselín (PUFA). Niektoré sú pre vás veľmi dobré, zatiaľ čo niektoré vám nielenže neprospievajú vo veľkom množstve, ale môžu byť príčinou mnohých našich moderných neduhov. Konkrétne, nesprávny typ PUFA môže zhoršiť srdcové choroby, autoimunitné a chronické zápalové ochorenia, ako je skleróza multiplex (MS), lupus, diabetes typu 1, psoriáza, reumatoidná artritída, áno, dokonca aj rakovina. Výskum v tejto oblasti je taký presvedčivý, že dokonca aj FDA sa tam konečne dostáva s konkrétnymi pokynmi. Pokračujte v čítaní, mnohé z výhod, ktoré možno získať správnym mixom PUFA, sú priamo uplatniteľné na nás ako pacientov s CLL. Niektoré z odporúčaní uvedených v tomto článku môžu byť skutočne najjednoduchšie, najlacnejšie, nízkorizikové a málo toxické, ktoré môžete urobiť a ktoré môžu znamenať významný rozdiel v tom, ako sa CLL vo vašom prípade prejavuje, v akej reakcii na liečbu dostanete a do akej miery vás trápia súvisiace problémy, ako je autoimunitné ochorenie. Povedal som, že neexistuje žiadny obed zadarmo? To sa blíži.

Rodina PUFA

Existujú dve odlišné skupiny polynenasýtených tukov (tiež nazývané polynenasýtené mastné kyseliny). Jedna skupina sa nazýva kyseliny omega-6 a druhá skupina sa nazýva kyseliny omega-3. Teraz je celkom dobre známe, že človek sa vyvinul na strave s približne rovnakým množstvom omega-6 a omega-3 mastných kyselín. Dnes je tento pomer pre potraviny, ktoré jeme, bohužiaľ 10 až 25-krát vyšší ako v prípade omega-3 kyselín. Západná strava má taký nedostatok omega-3 mastných kyselín a taký vysoký obsah omega-6 kyselín, že je v porovnaní s tým, čo je dobré pre naše telo, natoľko, že v dôsledku toho vznikla vážna zdravotná kríza.

Tento dôležitý pomer nie je vo väčšine našich jedálničkov v rovnováhe kvôli zmene našich stravovacích návykov, ako aj zmenám v technológii výroby potravín. Omega-6 mastné kyseliny tvoria väčšinu polynenasýtených mastných kyselín (PUFA) v potravinách. Sú to prevládajúce PUFA vo všetkých diétach, najmä v západnej, kde väčšina tuku pochádza z obilných olejov (kukuričný a slnečnicový olej) alebo z mäsa (bravčová masť). Omega-3 mastné kyseliny sú naopak prítomné hlavne v studenovodných rybách a v niektorých olejoch získaných zo semien, ako je ľanový olej. Nie všetky ryby majú rovnaké množstvo omega-3 olejov – pochybujem, že „rybie prsty“ (nepochybne vyprážané v kukuričnom oleji) možno považovať za zdravé jedlo. Prepáčte, vy, ktorí máte radi ryby a hranolky.

Tu je niekoľko názvov a skratiek, ktoré uvidíte, keď sa ponoríte do celého tohto podnikania s PUFA. Hlavnými kyselinami omega-6 sú kyselina linolová (LA) a arachidonový kyselina (AA). Hlavnými kyselinami omega-3 sú kyselina eikosapentánová (EPA) a kyselina dokosahexánová (DHA), a to ako zo studenej vody, „mastných“ rýb, tak v neposlednom rade z kyseliny alfa-linolénovej (ALA). Existuje ďalšia omega-6 kyselina, ktorá je skutočne prospešná, nazývaná kyselina gama linolénová (GLA), o ktorej budeme diskutovať v inom článku. V tejto recenzii budem používať tieto skratky - vždy sa môžete posunúť nahor a zistiť, ktorá z nich je ktorá, ak budete zmätení. Toto je odrážka: LA a AA sú kyseliny omega-6, už ich dostávame príliš veľa. Čo viac potrebujeme, sú omega-3 kyseliny EPA a DHA z rybieho tuku a ALA z rybieho oleja a ľanových semienok. Predtým, ako prejdete z jedného konca oblúka kyvadla do druhého extrému, dovoľte mi urýchliť doplnenie omega-3 a omega-6 mastných kyselín, dôležitých zložiek prakticky všetkých bunkových membrán. Ide o to, že sa predávkujeme omega-6 a nedostávame dostatok omega-3. Omega-3 a omega-6 mastné kyseliny nie sú v ľudskom tele vzájomne premeniteľné. Keď sú diéty doplnené omega-3 mastnými kyselinami, tieto čiastočne nahradia omega-6 mastné kyseliny v membránach prakticky všetkých buniek (červené krvinky, krvné doštičky, bunky výstelky úst a čriev, monocyty, lymfocyty, granulocyty, nervové bunky sietnicové bunky vo vašich očiach, pečeňové bunky a dokonca aj mozgové bunky). Preto príjem správneho množstva každej skupiny PUFA ovplyvňuje takmer každý hlavný orgán a systém vo vašom tele.

Všeobecné kategórie tukov a mastných kyselín

Polynenasýtené mastné kyseliny

Chronický zápal a PUFA

Prvé dôkazy o dôležitej úlohe príjmu omega-3 kyselín v potrave pri chorobách spôsobených chronickým zápalom pochádzajú z epidemiologických pozorovaní. V populácii Eskimákov z Grónska v porovnaní so skupinami pohlaví a veku žijúcimi v Dánsku Eskimáci (ktorí žili takmer výlučne z dennej stravy studených vodných tučných rýb rôzneho druhu, a preto získavali veľa omega-3 kyselín) mali nízky výskyt autoimunitných porúch, ako je psoriáza, astma a diabetes typu 1, a úplnú absenciu roztrúsenej sklerózy. Väčšina týchto chorôb je charakterizovaná nevhodnou aktiváciou T buniek, ktorá má za následok zápal a v konečnom dôsledku zničenie hostiteľských tkanív. Tradiční Japonci majú v strave tiež vysoký príjem omega-3 kyselín s dlhým reťazcom z morských plodov. Nie je náhoda, že podľa mnohých vedcov majú tiež nízky výskyt infarktu myokardu a chronických zápalových alebo autoimunitných porúch v porovnaní s Japoncami, ktorí si osvojili westernizované diétne návyky.

V predchádzajúcich článkoch sme diskutovali o úlohe, ktorú zohráva chronický zápal pri CLL. Ak ste ich nečítali, dôrazne vás vyzývam, aby ste to urobili: Chronický zápal a čo s tým môžete urobiť, úloha pľúcneho zápalu v CLL. Ak sa nelieči, chronický zápal pľúc vás môže dostať do nemocnice a zápal pľúc je najčastejšou príčinou smrti u pacientov s CLL. Predpokladá sa, že konkurencia medzi omega-6 a omega-3 mastnými kyselinami prebieha pri tvorbe prostaglandínov. EPA, omega-3 mastná kyselina, napríklad konkuruje syntéze prostaglandínov a leukotriénu s AA, omega-6 mastnou kyselinou. Keď jeme ryby alebo rybí olej, EPA a DHA z rýb alebo rybieho oleja vedú k zníženej produkcii prostaglandínu E2 a k zníženiu tvorby leukotriénu B4. To má za následok zníženie celkového zápalu a tým, že leukocyty sú menej lepkavé a menej schopné migrovať do lymfatických uzlín a kostnej drene.

V posledných mesiacoch sme všetci fascinovane sledovali, ako sa na našich televíznych obrazovkách odohrávajú vraky áut Vioxx a Celebrex. Oba tieto lieky sú už niekoľko rokov selektívne cyklooxygenáza-2 (Cox-2) inhibítory boli propagované ako zázračné lieky, ktoré pomohli pacientom s artritídou. Existovali dráždivé dôkazy, že potlačenie Cox-2 malo priaznivý účinok na potlačenie zápalu, čo zase pomohlo kontrolovať rakovinu rôznych druhov. Nedávne zistenia oslabili niektoré z týchto nádejí. Teraz sa dozvedáme, že denné veľké dávky oboch týchto liekov môžu spôsobiť vyššie riziko srdcových problémov. Hoci bežné NSAID, ako je aspirín, môžu tiež inhibovať COX (Cox-1 aj Cox-2) a sú silnými protizápalovými látkami, chronické užívanie vysokých dávok aspirínu a podobne môže mať tiež vážne nepriaznivé účinky, ako je krvácanie do GI traktu. Zvýšenie príjmu omega-3 mastných kyselín pri súčasnom znížení obsahu omega-6 mastných kyselín v strave má niektoré rovnaké priaznivé účinky ako supresia Coxom. Pacienti s reumatoidnou artritídou a astmou preukázali výrazné zlepšenie, keď vo svojej strave jedia zhruba rovnaké množstvo omega-3 a omega-6 mastných kyselín.

Abstrakty:

J Am Coll Nutr. 21. december 2002 (6): 495-505.

Omega-3 mastné kyseliny pri zápaloch a autoimunitných ochoreniach.

Centrum pre genetiku, výživu a zdravie, Washington, DC

Medzi mastnými kyselinami sú to omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny (PUFA), ktoré majú najsilnejšie imunomodulačné aktivity, a spomedzi omega-3 PUFA kyseliny z rybieho tuku-kyselina eikosapentaénová (EPA) a kyselina dokosahexaénová (DHA)- -sú biologicky účinnejšie ako kyselina alfa-linolénová (ALA). Niektoré z účinkov omega-3 PUFA sú spôsobené moduláciou množstva a typov vytvorených eikosanoidov a iné účinky sú vyvolané mechanizmami nezávislými od eikosanoidov, vrátane pôsobenia na intracelulárne signálne dráhy, aktivitu transkripčného faktora a génovú expresiu. Experimenty na zvieratách a klinické intervenčné štúdie naznačujú, že omega-3 mastné kyseliny majú protizápalové vlastnosti, a preto môžu byť užitočné pri liečbe zápalových a autoimunitných chorôb. Koronárna choroba srdca, veľká depresia, starnutie a rakovina sú charakterizované zvýšenou hladinou interleukínu 1 (IL-1), prozápalového cytokínu. Podobne artritída, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída a lupus erythematosus sú autoimunitné ochorenia charakterizované vysokou hladinou IL-1 a prozápalovým leukotriénom LTB (4) produkovaným omega-6 mastnými kyselinami. Uskutočnilo sa množstvo klinických štúdií, ktoré hodnotili prínos doplnku stravy s rybím olejom pri niekoľkých zápalových a autoimunitných ochoreniach u ľudí, vrátane reumatoidnej artritídy, Crohnovej choroby, ulceróznej kolitídy, psoriázy, lupus erythematosus, sklerózy multiplex a migrénových bolestí hlavy. Mnohé z placebom kontrolovaných štúdií rybieho oleja pri chronických zápalových ochoreniach odhaľujú významný prínos, vrátane zníženej aktivity ochorenia a zníženého používania protizápalových liekov.

PMID: 12480795
____________

Omega-3 mastné kyseliny a zápal

School of Medicine and Pharmacology-Royal Perth Hospital Unit, The University of Western Australia, Perth, Western Australia 6847, Australia.

Diétne omega-3 (n-3) mastné kyseliny majú rôzne protizápalové a imunomodulačné účinky, ktoré môžu byť dôležité pre aterosklerózu a jej klinické prejavy infarktu myokardu, náhlej smrti a mozgovej príhody. N-3 mastné kyseliny, ktoré sa v tomto ohľade javia ako najsilnejšie, sú polynenasýtené mastné kyseliny s dlhým reťazcom odvodené z morských olejov, a to kyseliny eikosapentaenovej (EPA) a kyseliny dokosahexaenovej (DHA), a tento prehľad sa obmedzuje na tieto látky. A variety of biologic effects of EPA and DHA have been demonstrated from feeding studies with fish or fish oil supplements in humans and animals. These include effects on triglycerides, high-density lipoprotein cholesterol, platelet function, endothelial and vascular function, blood pressure, cardiac excitability, measures of oxidative stress, pro- and anti-inflammatory cytokines, and immune function. Epidemiologic studies provide evidence for a beneficial effect of n-3 fatty acids on manifestations of coronary heart disease and ischemic stroke, whereas
randomized, controlled, clinical feeding trials support this, particularly with respect to sudden cardiac death in patients with established disease. Clinically important anti-inflammatory effects in man are further suggested by trials demonstrating benefits of n-3 fatty acids in rheumatoid arthritis, psoriasis, asthma, and inflammatory bowel disorders. Given the evidence relating progression of atherosclerosis to chronic inflammation, the n-3 fatty acids may play an important role via modulation of the inflammatory processes.

PMID: 15485592
____________

Omega-3 and Cancer Therapy

Animal and human epidemiologic studies indicate that the ratio of omega-3 to omega-6 fatty acids in the diet is particularly important to the reduction of cancer risk. Do remember that it is not really the amount of omega-3 fats you consume that matters, it is the ratio of omega-3 to omega-6 fatty acids in the diet that is important. Several studies have shown, for example, that the risk of breast and prostate cancer decreases sharply when we eat roughly equal amount of the two types of PUFAs.

How do omega-3 fats help reduce cancer risk? As you should know by now "apoptosis" is programmed cell death, and normal cells are very obedient in quietly committing suicide when it is their time to do so. However, apoptotic pathways are frequently disrupted in cancers, including CLL. This means that CLL cells hang around too long, do not die on command. This is one of the reasons why they accumulate in such large numbers in your body. Anything we can do to re-train them to die on command is going to help the process of controlling the disease, slow down the its progression. Among the reasons for this malfunction in the apoptosis pathway is increased COX-2 expression, over-the-top angiogenesis and activation of the NF-kB pathway, all of which make the cells more resistant to death signals, as well as increase the rate at which the cancer cells proliferate. Among the beneficial things that omega-3 fats do for us is block NF-kB and COX-2 activation, which in turn would restore apoptosis and reduce proliferation. An important gene of the Bcl-2 family can block apoptosis in CLL cells. DHA from fish oil has been reported to inactivate Bcl-2 and increase apoptosis.

Yet another important mechanism by which omega-3 fats play a role as adjuvants to cancer therapy depends on their ability to generate reactive oxygen species (ROS). This is an important subject all on its own, and I would like to take a rain check today in order to do justice to it at a later date. If you are curious about the role played by ROS in cancer cell kill, you might get your motor running by reading an earlier article on Mitochondria (Target Mitochondrion). If you type the key words "Omega-3" "PUFA" and "Cancer therapy" into the PubMed search engine, you will get several hundred hits, giving you an idea of the importance of this area of research.

Over the last decade we have been taught to incorporate more heart-healthy fats in our diet, decrease our use of saturated fatty acids (Lard, butter fat, coconut oil etc) and substitute in their place safflower, corn and soybean oils for frying and baking uses. True, these vegetable oils contain much less of the bad saturated fats, but they also contain a very high amount of omega-6 and very little omega-3 fatty acids. This is not good, as we are just beginning to find out. Getting back to the drawing board, the use of canola (or olive oil as a second choice) instead of safflower, corn or soybean oil for frying and baking would reduce the consumption of omega-6 fatty acids. In addition, canola oil includes a significant amount of the good omega-3 fatty acids. Bottom line, the guidelines are shaking out like this: consumption of several servings per week of fatty, cold-water fish (see list below), switching to canola oil for daily cooking and baking, and perhaps a good supplement of fish oil to bring in additional amounts of DHA and EPA omega-3 fatty acids to the diet.

Abstracts:

J Nutr. 2002 Nov132(11 Suppl):3508S-3512S.

Omega-3 fatty acids to augment cancer therapy.

Pennington Biomedical Research Center, Louisiana State University, Baton Rouge, LA

The results of animal studies have demonstrated that the consumption of omega-3 fatty acids can slow the growth of cancer xenografts, increase the efficacy of chemotherapy and reduce the side effects of the chemotherapy or of the cancer. Molecular mechanisms postulated to contribute to the multiple benefits of omega-3 fatty acids include 1) suppressing the expression of cyclooxygenase-2 in tumors, thus decreasing proliferation of cancer cells and reducing angiogenesis in the tumor 2) decreasing the expression of AP-1 and ras, two oncogenes implicated in tumor promotion 3) inducing differentiation of cancer cells 4) suppressing nuclear factor-kappaB activation and bcl-2 expression, thus allowing apoptosis of cancer cells and 5) reducing cancer-induced cachexia. It seems reasonable to assume that after appropriate cancer therapy, consumption of omega-3 fatty acids might slow or stop the growth of metastatic cancer cells, increase longevity of cancer patients and improve their quality of life.

PMID: 12421878
____________

J Nutr. 2004 Dec134(12 Suppl):3427S-3430S

(n-3) fatty acids and cancer therapy.

Pennington Biomedical Research Center, Louisiana State University, Baton Rouge, LA

Supplementing the diet of tumor-bearing mice or rats with oils containing (n-3) (omega-3) or with purified (n-3) fatty acids has slowed the growth of various types of cancers, including lung, colon, mammary, and prostate. The efficacy of cancer chemotherapy drugs such as doxorubicin, epirubicin, CPT-11, 5-fluorouracil, and tamoxifen, and of radiation therapy has been improved when the diet included (n-3) fatty acids. Some potential mechanisms for the activity of (n-3) fatty acids against cancer include modulation of eicosanoid production and inflammation, angiogenesis, proliferation, susceptibility for apoptosis, and estrogen signaling. In humans, (n-3) fatty acids have also been used to suppress cancer-associated cachexia and to improve the quality of life. In one study, the response to chemotherapy therapy was better in breast cancer patients with higher levels of (n-3) fatty acids in adipose tissue [indicating past consumption of (n-3) fatty acids] than in patients with lower levels of (n-3) fatty acids.
Thus, in combination with standard treatments, supplementing the diet with (n-3) fatty acids may be a nontoxic means to improve cancer treatment outcomes and may slow or prevent recurrence of cancer. Used alone, an (n-3) supplement may be a useful alternative therapy for patients who are not candidates for standard toxic cancer therapies.

PMID: 15570049
____________

Official Guidelines on Omega-3 Fatty Acids

OK, now that we know omega-3 fatty acids are good for us, the next practical question is how much to take. Remember, too much of a good thing is not necessarily better. This is particularly true for CLL patients, who may have problems with low platelets that expose them to risk of easy bleeding. There is some research that shows excessive amounts of omega-3 acids may make bleeding problems worse. If your platelet counts are on the low side, I strongly urge you to consult with your physician before you embark on any heavy duty supplementation or dietary modification. Here is what the American Heart Association has to say about the level of omega-3 fatty acids you should have as part of a healthy diet, the recommendations are given below as an exact quote. This 2002 article is very detailed, and the full text is available free of charge. You have absolutely no excuse for not clicking on the this link to a full-text PDF version of the article from Obeh, the journal of the American Heart Association.

Recommendations for Intake of Omega-3 Fatty Acid

 • Patients without documented coronary heart disease: Eat a variety of (preferably oily) fish at least twice weekly. Include oils and foods rich in alpha linolenic acid (ALA), such as soybeans, canola, walnut and flaxseed and oils made from those beans, nuts and seeds.
 • Patients with documented coronary heart disease: Consume 1 g of eicosapentanoic and docosahexanoic acid (EPA and DHA) daily, preferably from oily fish. Supplements could be considered in consultation with a doctor.
 • Patients with hypertriglyceridaemia: Take 2-4 g of eicosapentanoic acid (EPA) and docosahexanoic acid (DHA) daily, provided as capsules under a doctor's care.

American Heart Association&rsquos dietary guidelines recommend that healthy adults eat at least two servings of fish per week, particularly fish such as mackerel, lake trout, herring, sardines, albacore tuna and salmon. These fish contain two omega-3 PUFAs eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids (EPA and DHA). A third kind of omega-3 fatty acid alpha-linolenic acid (ALA), comes from soybeans, canola, walnut and flaxseed and oils made from those beans, nuts and seeds. It is thought to be less potent than EPA and DHA from fish oils. Getting enough EPA and DHA from diet alone can be a little tough, unless you are really fond of eating fish. People who have elevated triglycerides may need as much as 2 to 4 grams of EPA and DHA per day, and the only reasonable method of getting this much EPA and DHA is by taking a fish oil supplement. Patients taking more than 3 grams of omega-3 fatty acids from supplements should do so only under a physician&rsquos care. The FDA has noted that high intakes could cause excessive bleeding in some people, and taking lots of omega-3 fatty acids without cutting back on some of the not so good omega-6 fatty acids can lead to increased LDL cholesterol, especially if you also happen to have high levels of unhealthy triglycerides to begin with. Moral of the story: the idea is not to add a lot more omega-3 oils to your diet without changing anything else, the idea is to cut back on some of the omega-6 fats and substitute omega-3 fats in their place. In practical terms, you might do this by switching from corn oil or olive oil to canola oil, which has much higher ALA. It might mean passing on meat and potatoes in favor of a nice piece of grilled salmon and side of veggies. And to get sufficient amount of EPA and DHA, you may have to resort to a supplement. Be warned: fish oil capsules can cause upset an stomach in some patients but taking them at meal time with food seems to make for less problems. Some patients also complain of fishy aftertaste. Oh well. Here is a table of the relative risk of various side effects.

Risk of Side Effects From Ingestion of Omega-3 Fatty Acids
American Heart Association Dietary Guidelines
Dávkovanie GI Upset Clinical Bleeding Fishy Aftertaste Worsening Glycemia* Rise in LDL-C**
Up to 1 gm/day Very low Very Low Nízka Very Low Very Low
Up to 3 gm/day Mierny Very Low Mierny Nízka Mierny
> 3gm/day Mierny Nízka Likely Mierny Likey
* Usually only in patients with impaired glucose tolerance and diabetes
** Usually only in patients with hypertriglyceridemia.
Composition of Common Dietary Fats and Oils
American Heart Association Dietary Guidelines
Zdroj Nasýtený PUFAs Monounsaturated
n-6 (LA) n-3 (ALA)
Canola 7 21 11 61
Safflower 10 76 7 16
Kukurica 13 57 1 29
Olivový 15 9 1 75
Soybean 15 54 8 23
Peanut 19 33 1 48
Lard 43 54 1 2
Dlaň 51 10 1 39
Butterfat 68 3 1 28
Kokosový 91 2 0 7

How to Select the Right Fish Oil Supplement or the Right Fish

Type in "Fish Oil" into Google search box and you will get thousands upon thousands of hits. I am not about to recommend a brand name to you, that is your business. But I will recommend that you do your homework, read the fine print on the label, and use a reputable company. Fish oil capsules should be sold in dark colored bottles since they decompose upon exposure to light for long periods of time. I also suggest you don't buy a year's worth of fish oil capsules at one time and you should look to buy from a store that does brisk business so that you are not likely to get stuck with something that has been sitting on the shelf from a couple of years ago. "Buyer beware" is a good thing to remember when shopping for food supplements. Some of the vendors make extraordinary claims for their products, you need to have a good BS detector to be able to walk away from such products. You need to look for the EPA and DHA content of the fish oil, this should be clearly spelled out on the bottle label. Typically, the garden variety fish oil capsules from Walgreen's weigh 1 gram (1,000 milligrams), and contain 180 milligrams of EPA and 120 milligrams of DHA for a total of 300 milligrams of omega-3 PUFAs. It is equally important to make sure that the capsules have no other goodies, such as vitamins A, E and C. It is possible to overdose quite quickly on Vitamins A and E, in your effort to get sufficient EPA and DHA. Look for fish oil that has none of this stuff added in. Furthermore, all three of these vitamins (A, E and C) are strong anti-oxidants, and they will interfere with the generation of ROS and killing of cancer cells. As I said above, ROS, fish oil, and cancer therapy is a whole interesting subject by itself, we will get to it in the next few days. Bottom line, look for plain vanilla fish oil, nothing extra added to it. Not only will you have a better handle on what you are getting, it will be lighter on your wallet too.

If your preference is to increase omega-3 acids by making changes in your diet as opposed to swallowing a capsule, you need to eat fish a lot more than you have been. Here is a list of fish that have high omega-3 fat content. The table gives grams of omega-3 PUFAs per 6-ounce serving.


Which Omega-3 is Better For Lowering Triglyceride Levels?

We get asked this question a lot, “Which omega-3 should I take in order to reduce my triglycerides?” Is there a difference between plant-based oils, like flaxseed, chia seed, hemp seed or even echium seed oil, and traditional fish oils? Our answer is a resounding YES!

There is currently little evidence that plant-based oils, like flaxseed, chia seed, hemp seed or echium seed oils, help to lower high triglyceride levels. This is because plant-source omega-3s do nie contain EPA or DHA, the ‘long-chain’ omega-3 fatty acids that are present in fish oil, which have been shown to produce the triglyceride-lowering effects and anti-inflammatory effects in the body. Instead, these plant-based seed oils contain a ‘short-chain’ omega-3 called ALA (alpha-linolenic acid), which must be converted within the body to EPA, and then to DHA.

However, this conversion is problematic because this conversion is very inefficient. In fact, the body only converts ALA to EPA and then to DHA at an efficiency rate of approximately 5 to 10 percent and 2 to 5 percent, respectively. The bottom line is taking a plant-base omega-3 product that delivers only ALA is nie the same as taking a animal/algae based omega-3 that naturally contains already formed EPA and DHA. And this news is even more important for men who are taking omega-3 to lower their triglycerides or reduce inflammation because scientific studies have determined that men have a very hard time converting ALA to EPA – in fact, women convert ALA to EPA 2.5 times more efficiently than men.

The GREAT news is that fish oil supplementation has been shown to lower triglyceride levels. As we stated above, this is because animal/algae-source omega-3, unlike plant-based omega-3s, naturally contain both EPA and DHA, so there’s no conversion process necessary, and they can be directly absorbed. This means that consuming animal/algae-source omega-3s (such as fish oil) offers greater health benefits, including lowering triglyceride levels.

But, buyer beware…Here are 4 things to check before purchasing a fish oil to lower triglycerides:

1. Only purchase fish oil supplements that are in the triglyceride form. Research study after research study concludes that EPA and DHA from triglycerides are absorbed at dramatically higher percentages over the cheaper and less efficient form called ethyl esters. One study showed the EPA and DHA from triglycerides being 340% and 271% better absorbed, respectively, compared to those consumed as ethyl esters. This is a very important point – don’t think that just because you are taking a fish oil supplement that you are getting the EPA and DHA you need to reduce your triglycerides and inflammation. To test your current fish oil to see if it is in the superior, highly absorbable triglyceride form, follow the directions in the quick video HERE. (You’ll be amazed by this at home test!)

2. Only purchase fish oil supplements that deliver adequate amounts of EPA & DHA. Just because your omega-3 supplement is from fish, krill or algae (3 sources that do contain EPA and DHA) that doesn’t mean that it contains beneficial quantities of EPA and DHA. In other words, it may not contain enough EPA and DHA to actually improve your health. Many omega-3 supplements advertise high levels of omega-3 (ALA), but upon closer examination only supply minimal levels of EPA and DHA. Omega-3 research shows that if you want to give yourself the best chance at achieving meaningful health benefits, your omega-3 supplement must contain high enough quantities of the two active components, EPA and DHA. A minimum of 1000 mg per day of EPA/DHA (not ALA) are required to begin to see benefits, and a clinical dose of 2500 mg per day of EPA/DHA is suggested for individual with high triglyceride levels or other inflammation related conditions. Read the labels carefully to insure that you are getting the beneficial quantities of both EPA and DHA—if the levels are low or are not listed move on. Higher concentrations save you money and require you to take fewer capsules.

3. Avoid oxidized fish oil supplements. Not only will this greatly reduce the fishy burps often associated with fish oil supplements, but it will also deliver higher levels of EPA and DHA! As oxidation occurs, the fish oil’s EPA and DHA content also decreases. Since the EPA and DHA molecules are the main workhorses of the omega-3 family, reduced EPA/DHA content means reduced efficacy of the oil. In a Spanish study, researchers divided 52 women into three different groups: one group that consumed less oxidized omega-3 capsules, one group that consumed highly oxidized omega-3 capsules, and a third group that received no capsules. After thirty days, they measured the women’s triglyceride and cholesterol levels. Only the women who received the less oxidized capsules had reduced triglyceride and cholesterol levels. This study also proved that, the women in the highly oxidized capsule group saw a negative impact on their cholesterol levels. The oxidized oil was not just less effective than the less oxidized oil it actually increased their cholesterol levels producing a negative health consequence for the women. Always ask to see the TOTOX results from the fish oil manufacturer. Read more on rancidity HERE.

4. Only purchase fish oil that is formulated to eliminate the competition between EPA & DHA. Let’s discuss perhaps the most important issue of all the fact that even if an omega-3 supplement were to deliver beneficial quantities of a triglyceride form animal/algae sourced omega-3 (containing both EPA and DHA), if the EPA and DHA are combined in the same dose, they reduce the absorption potential of each other due to inherent micronutrient competitions. This is because DHA has a relatively similar structure to EPA, which causes them to compete for the active absorption sites. Thus if EPA and DHA are at relatively equal levels in the omega-3 product they will compete for occupation of these active sites and reduce their overall activity. The purer the preparation of the EPA and DHA, or the more that these competitions are eliminated, the more likely is it be properly absorbed and utilized by the body. Scientists state that separating EPA and DHA and taking them at different times during the day will allow them to do their job more effectively.

Triglyceride Benefits Mirror Whole Body Benefits. To be clear, lowering one’s triglycerides levels are just one of the many benefits of EPA and DHA (numerous others are listed below.) Because of this an animal/algae sourced omega-3 product like fish oil, that naturally contains EPA and DHA always be deemed superior to plant-based oils for omega-3 content.

Fish oil has also been shown to have these additional health benefits:

 • Improve heart health
 • Ensure healthy baby
 • Increased Bone denisty
 • Intensify fat loss and increase muscle gain
 • Reduce cortisol
 • Enhanced athletic performance & recovery
 • Alleviate dry eyes
 • Prevent Alzheimer’s
 • Restore joint health & reduce arthritis
 • Reduce stress, anxiety & depression
 • Treat Crohn’s disease
 • Curtail ADHD
 • Reduce aggressive behavior

And it can also save lives and money! Research by the Lewin Group shows that daily supplementation of 1,800 mg of omega-3 fatty acids (containing beneficial quantities of EPA and DHA) could reduce more than 380,000 hospitalizations due to coronary heart disease (CHD) over a 5 year period and save an estimated $3.1 billion over that same five years in CHD-related hospital and physician expenses. Additionally, according to research published in Lancet, a diet with a omega-6 to omega-3 ratio of 4:1 or less (1:1 is optimal) may reduce total mortality by up to 70% over 2 years.

EPA and DHA are micronutrients too!

As you know our main focus is helping you create and maintain a state of micronutrient sufficiency (i.e. vitamins, minerals, essential fatty acids, and amino acids) and omega-3s essential fatty acids are one of those micronutrients! Once we understood everything we just went over in this article we searched everywhere for an omega-3 supplement that was sourced form wild caught (non-GMO) fish, was delivered in a triglyceride form, contained beneficial quantities of EPA/DHA, had third party testing to assure it was free of heavy metals and toxins, had TOTOX scores proving it was not oxidized, and most importantly was formulated to eliminate the competition between EPA and DHA for absorption sites.

In the end we could not find a single omega-3 supplement that met our rigorous, but essential requirements so we decided to create one that did! We believe Origin Omega is the highest quality fish oil supplement available anywhere! Our triple strength formulation is the first and only omega-3 supplement that delivers 1520 mg of EPA/DHA in each daily serving, at two completely different times during the day to naturally eliminate the competition between EPA and DHA for absorption. (Take two AM servings and two PM servings per day for clinical benefits)


How do omega fatty acids break down triglycerides in the blood?

I think you might have some things confused but omega fatty acids make up triglycerides. A triglyceride is just a glycerol backbone with 3 fatty acids attached to it. The reason for that is because free fatty acids have detergent properties that is they would disturb the integrity of many structures in the tissue (like soap). When you ingest triglycerides, they get broken down by the pancreatic enzyme lipase in the small intestines so they could be absorbed. After absorption, the triglycerides are built again and packed into a lipoprotein called chylomicron to circle the body with the blood because they're hydrophobic. Heart, muscle, and fat cells make an enzyme called lipoprotien lipase and anchor it in the epithelium of the capillaries. Lipoprotein lipase cleaves the triglycerides inside the chylomicrons to fatty acids and glycerol. Free fatty acids then attach to a protein in the blood called albumin which delivers the free fatty acids to heart and muscle cells for energy metabolism or to fat cells for storage.

As /u/smith61969 said, omega fatty acids don't break down triglycerides. But omega-3 fatty acids are still thought to be good for heart health, because they do result in lower levels of triglycerides in the blood. This textbook available on PubMed states:

The lipid lowering effects of fish oil are mediated by two omega-3-fatty acids: eicosapentaenoic acid (C20:5n-3) (EPA) and docosahexaenoic acid (C22:6n-3) (DHA). Omega-3-fatty acids lower triglycerides by 10-50% but do not effect total cholesterol, HDL cholesterol, or Lp(a) levels. LDL cholesterol levels may increase with EPA + DHA treatment when the triglyceride levels are markedly elevated (>500mg/dl). EPA alone does not increase LDL cholesterol levels. Omega-3-fatty acids have few side effects, drug interactions, or contraindications. Despite numerous studies the effect of omega-3-fatty acids on cardiovascular outcomes is uncertain but additional studies are underway.

Mechanism Accounting for the Fish Oil Induced Lipid Effects

As noted above, the major effect of fish oil is to lower plasma triglyceride levels. The predominant cause of the reduction in plasma triglyceride levels is a decrease in the hepatic production and secretion of triglyceride rich lipoproteins


Omega-3 Fatty Acids and Heart Health

From University of Wisconsin Hospital and Clinics, Department of Internal Medicine (A.C.) and University of Michigan Frankel Cardiovascular Center (K.A.E.), Madison, WI.

From University of Wisconsin Hospital and Clinics, Department of Internal Medicine (A.C.) and University of Michigan Frankel Cardiovascular Center (K.A.E.), Madison, WI.

Úvod

Lifestyle intervention such as consistent aerobic exercise and a diet high in fruits and vegetables promotes cardiovascular health. A heart-healthy lifestyle decreases the risk of coronary heart disease and heart attack. Although it may seem intuitive that dietary fat is bad for the heart and that it must be avoided, certain unsaturated fats are heart healthy, and other saturated fats are not good for the heart. These heart-healthy unsaturated fats are known as omega-3 fatty acids. The 3 main omega-3 fatty acids that are beneficial for cardiovascular health are α-linoleic acid (ALA), eicosapentaenoic acid (EPA), and docosahexaenoic acid (DHA). ALA is primarily found in plant-based foods such as olive, soybean, canola, walnut, and flaxseed oils, and in walnuts and flaxseeds, as well. EPA and DHA are primarily found in marine-based foods that include the variety of fatty fish, such as tuna, salmon, mackerel, herring, trout, halibut, and cod. This Cardiology Patient Page will present the beneficial effects of omega-3 fatty acids on cardiovascular health, explain the possible mechanisms for these effects, and offer recommendations that can be implemented into a healthy lifestyle to further promote good cardiovascular health.

Beneficial Effects of Omega-3 Fatty Acids on the Heart

Several studies have shown that individuals who consumed fatty fish a few times per week had almost one-half the risk of death from coronary heart disease and almost one-third the risk of death from a heart attack in comparison with those who consumed no fish. 1 In 1 study, the risk of death from coronary heart disease was 21%, 29%, 31%, and 34% lower in those who consumed fish 1 to 3 times per month, once per week, 2 to 4 times per week, and >5 times per week, respectively, in comparison with those who consumed no fish. 2 Similarly, ALA consumption has also been shown to reduce the risk of death from coronary heart disease and from heart attack. Regarding omega-3 fatty acid supplement capsules, in the largest randomized controlled trial to date, consisting of 11 324 patients with coronary heart disease, those who took fish oil and ALA capsules daily had a 15% reduction in death, heart attack, and stroke incidence, a 20% reduction in death from any health-related cause, and a 45% reduction in sudden death from a heart attack in comparison with placebo over 3.5 years of follow-up. In addition, triglyceride levels decreased by 4%. 3 This suggests that consuming omega-3 fatty acids may reduce the risk of death from heart disease for both men and women. Omega-3 fatty acid consumption has also been shown to reduce resting blood pressure modestly and to decrease body fat levels, both of which can improve heart health.

How Do Omega-3 Fatty Acids Affect the Heart?

There are several potential mechanisms for the favorable effects of omega-3 fatty acids on overall cardiovascular health (Table 1). Omega-3 fatty acids lower triglyceride levels and increase high-density lipoprotein (ie, good cholesterol) levels. They may also decrease platelet aggregation, which can prevent the coronary arteries from occluding (occlusion would prevent or decrease blood flow to the heart). Aspirin also prevents platelet aggregation. Omega-3 fatty acids may decrease the chance of the heart having an abnormal rhythm. Omega 3- fatty acids may also increase compliance of arteries, decrease atherosclerosis through their effects on metabolism, and reduce inflammatory markers in the body. 4

Stôl 1. Possible Mechanisms of How Omega-3 Fatty Acids May Decrease Cardiovascular Disease

HDL indicates high-density lipoprotein.

Reprinted from Kris-Etherton et al 4 with permission of the publisher. Copyright © 2002, Obeh.

Odporúčania

Many studies have shown that omega-3 fatty acids reduce cardiovascular disease and improve outcomes. Although it is unclear whether plant-derived omega-3 fatty acids (ie, ALA) or fish-derived omega-3 fatty acids (ie, DHA, EPA) are more important for the heart, both should be a part of a healthy diet. Evidence suggests that 0.5 to 1.8 g/d of combined EPA and DHA, either as fatty fish or through supplement capsules, is recommended 1.5 to 3 g/d of ALA is also beneficial, either through plant-based foods or supplement capsules. 4 Table 2 lists various food sources of omega-3 fatty acids and their omega-3 fatty acid content. The American Heart Association dietary guidelines recommend including at least 2 servings of fatty fish per week in a healthy diet. Including vegetable oils, such as soybean, canola, walnut, flaxseed, and foods such as walnuts and flaxseeds, all of which are good sources of ALA, is also recommended. 4 When possible, omega-3 fatty acids should be consumed through food sources. However, when this is not feasible, for vegetarians, and for convenience, consumption of high-quality omega-3 fatty acid capsules may also be beneficial. Patients should consult with their physicians before taking these supplements. It is important to know that any potential long-term adverse effects of these capsules are not yet known.

Tabuľka 2 Foods With Omega-3 Fatty Acids and Their Omega-3 Fatty Acid Content (Rough Estimates)

ALA indicates α-linoleic acid DHA, docosahexaenoic acid EPA, eicosapentaenoic acid.

Reprinted from Kris-Etherton et al 4 . Copyright © 2002, Obeh.


Intake Recommendations

The American Heart Association recommends eating two servings of fish every week. The best sources for EPA and DHA are salmon, herring, trout, mackerel and tuna. If you don't eat fish, the University of Massachusetts Medical School suggests taking daily fish oil supplements containing 0.8 to 1 gram of combined EPA and DHA. If your triglycerides are already high, you may need larger doses. Prescription fish oil in doses of 3 grams daily may lower triglycerides by 20 to 50 percent, according to the report published in "Biochimica et Biophysica Acta." Do not take this much fish oil without consulting your physician because the higher dose can cause side effects.


Pozri si video: Top 10 cele mai bune alimente pentru a vă curăța arterele arterele netede (November 2022).