Informácie

Etológia

Etológia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Etológia: veda, ktorá študuje správanie zvierat

Čo to je - biologická definícia

Etológia je veda zoologickej oblasti, ktorá skúma správanie živočíšnych druhov.

Hlavné témy študované v etológii sú:

- vývoj správania zvierat;

- Vzťah medzi zvieratami toho istého druhu, ktoré žijú v skupinách (rodinách) alebo izolovaných;

- Správanie sa zvierat so zmenami vyskytujúcimi sa v prírode (globálne otepľovanie, sucho, záplavy regiónov atď.)

- Vzťah medzi rôznymi druhmi zvierat v prírode;

- Vzťah a správanie zvierat s ľuďmi v rôznych situáciách;

- Využitie výsledkov pokusov na zvieratách na podporu výskumu ľudského správania.

Slávni etológovia histórie:

- Nikolaas Tinbergen

- Konrad Lorenz

- Karl Ritter von Frisch (odborník na štúdium správania sa hmyzu)

- Clinton Richard Dawkins