Informácie

Plant Cell

Plant Cell


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Rastlinná bunka: rôzne typy rastlinných funkcií

Čo je to?

Rastlinná bunka je veľmi podobná živočíšnej bunke, líši sa iba od druhej bunky v tom, že má nejaké ďalšie organely, ako je bunková stena a chloroplasty.

Komponenty a funkcie

Rastlinná bunka je tvorená protoplazmatickými zložkami (jadro, endoplazmatické retikulum, cytoplazma, ribozómy, golgi komplex, mitochondrie, lyzozómy a plasty.) A nep protoplazmatické zložky (vakuoly, bunkové steny a ergastrické látky).

Bunková stena je jedinečnou črtou rastlinných buniek, má funkciu ochrany a formovania dospelých buniek. Tvorí ho hlavne celulóza.

Chloroplasty sú chlorofylové plasty, sú zodpovedné za fotosyntézu. Sú prítomné iba v bunkách vystavených svetlu.

Rovnako ako v živočíšnej bunke rastlinná bunka plní rôzne typy funkcií za účelom udržiavania rovnováhy a života.


Video: Biology with NAMOO: Plant Cell Structure (Február 2023).