Informácie

Zoológ

Zoológ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Zoológ: vedec, ktorý študuje zvieratá

Profesionálne - čo robíte

Zoológ je profesionál, ktorý sa venuje vedeckému štúdiu zvierat. Okrem toho, že tento odborník má veľmi rád zvieratá, musí mať vlastnosti a zručnosti spojené s vedeckým výskumom zvierat.

Pretože zoológia je veľmi široká oblasť, keďže existuje toľko druhov zvierat, existujú špeciality týkajúce sa práce zoológa.

Zoológovia môžu pracovať na univerzitách, zoologických záhradách a súkromných chovateľských spoločnostiach.

Hlavné špeciality

- Entomológ: študuje hmyz

- Ichtyológ: študuje ryby

- Ornitológ: vytvára a študuje druhy vtákov

- Herpetológ: špecialista na štúdium plazov a obojživelníkov

- Malakológ: študuje mäkkýše

- Ketológ: skúma správanie a život morských cicavcov

- Helmintológ: študuje červy

- Fikológ: zoológ, ktorý študuje riasy

- Cinologist: štúdia psov