Ostatné

Golgiho komplex

Golgiho komplex


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Golgiho komplex: eukaryotické bunkové organely.

Čo je komplex Golgi

Golgiho komplex je diferencovaná časť membránového systému v bunke, ktorý sa nachádza v živočíšnych aj rastlinných bunkách. Táto bunková organela je umiestnená medzi endoplazmatickým retikulom (RE) a plazmovou membránou.

Poloha a zloženie golgiho komplexu

Golgiho komplex sa nachádza v blízkosti bunkového jadra a je tvorený jednotkami, diktiosómami, ktoré sú navzájom spojené. Každý diktióm sa skladá zo sady sploštených diskoidných vakov alebo cisterien obklopených sekrečnými vezikulami rôznych veľkostí. Každý diktiózny zoskupenie má v priemere šesť cisterien, ale v niektorých prípadoch môže tento počet dosiahnuť päťkrát viac. Počet diktióómov sa môže pohybovať od niekoľkých jednotiek po niekoľko stoviek, k čomu dôjde podľa funkcie vykonávanej eukaryotmi.

funkcie

Najdôležitejšou funkciou Golgiho komplexu je sekrécia proteínov produkovaných v drsnom endoplazmatickom retikule. Počas tohto procesu sa membrány vezikúl spoja s plazmatickou membránou tak, že sa regeneruje.