Informácie

20.8 Integrácia metabolizmu sacharidov v rastlinách - Biológia

20.8 Integrácia metabolizmu sacharidov v rastlinách - Biológia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

20.8 Integrácia metabolizmu sacharidov v rastlinách

TIME FOR COFFEE je základnou zložkou pri udržiavaní metabolickej homeostázy v Arabidopsis thaliana

Rastliny často reagujú na zmeny prostredia preprogramovaním metabolických dráh a dráh spojených so stresom. Homeostatická integrácia signalizácie je ústrednou požiadavkou na zabezpečenie metabolickej stability v živých organizmoch. V denných podmienkach, správne načasovaný rytmický metabolizmus poskytuje rastlinám fitness výhody. TIME FOR COFFEE (TIC) je cirkadiánny regulátor, o ktorom je známe, že sa podieľa na prestavovaní hodín za úsvitu. Tu sme skúmali mechanizmus vplyvu TIC na rast a vývoj rastlín, ktorý bol iniciovaný analýzou microarray. Toto globálne profilovanie ukázalo, že strata funkcie TIC spôsobuje veľké preprogramovanie génovej expresie, ktorá predpovedá početné vývojové, metabolické a stresom súvisiace fenotypy. To nás viedlo k preukázaniu, že tento mutant vykazuje neskoré kvitnutie, defekt plastochrónu a rôzne anatomické fenotypy. Ďalej sme pozorovali fenotyp s nadbytkom škrobu a zmenené hladiny rozpustných sacharidov. tic vykazoval precitlivenosť na oxidačný stres a kyselinu abscisovú, čo bolo spojené s nápadnou odolnosťou voči suchu. Tieto fenotypy súviseli so zvýšením celkových hladín glutatiónu, ktoré korelovalo s opätovným prispôsobením aminokyselín a polyamínových zásob. Porovnateľnou analýzou našich transkriptomických a metabolomických údajov sme dospeli k záveru, že TIC je ústredným prvkom v homeostáze rastlín, ktorý integruje a koordinuje vývojové, metabolické a environmentálne signály.

Kľúčové slová: Arabidopsis thaliana ČAS NA KÁVU stres metabolizmu cirkadiánnych hodín.


Úprava genómu CRISPR/Cas a presné šľachtenie rastlín v poľnohospodárstve

Kunling Chen, Yanpeng Wang, Rui Zhang, Huawei Zhang, Caixia Gao
Vol. 70, 2019

Abstraktné

Na zlepšenie prístupu k výživným potravinám na celom svete je naliehavo potrebná zvýšená poľnohospodárska produkcia prostredníctvom inovatívnej technológie chovu. Nedávne pokroky v úprave genómu CRISPR/Cas umožňujú efektívnu cielenú modifikáciu vo väčšine plodín, čím sú sľubné. Čítaj viac

Obrázok 1: Porovnanie šľachtiteľských metód používaných v modernom poľnohospodárstve. Kríženie: zlepšenie vlastnosti (napr. odolnosti voči chorobám) krížením elitnej línie príjemcov s líniou darcu a selektom.

Obrázok 2: Systémy CRISPR/Cas na úpravu genómu a iné manipulácie. (a) Dva systémy CRISPR / Cas používané na inžinierstvo rastlinného genómu: Cas9 a Cpf1. (b) Úprava genómu pomocou systémov CRISPR/Cas môže mať.

Obrázok 3: Mechanizmy úpravy základne. (a) Stratégia C-to-T na úpravu bázy sprostredkovaná CBE. Deaminázy zahŕňajú rAPOBEC1, hAID, PmCDA1 a hA3A. (b) ABE-sprostredkovaná A-to-G stratégia úpravy bázy. Deamina.

Obrázok 4: Stratégie dodávania systémov CRISPR/Cas do závodov. a) Tradičné metódy dodávania CRISPR/Cas DNA v kombinácii s herbicídnym alebo antibiotickým výberom. Môžu sa získať rastliny bez transgénov.

Obrázok 5: Prehľad potenciálnych aplikácií založených na CRISPR/Cas na šľachtenie rastlín. Zlepšenie vlastností plodín sprostredkované CRISPR/Cas sa zameriava najmä na výnos, kvalitu a biotickú a abiotickú odolnosť. a) CR.

Obrázok 6: Ideálne stratégie doručenia. (Horné panely) Zlepšenia existujúcich systémov dodávania a regulácie vývojových génov na prekonanie druhových obmedzení a urýchlenie kroku tkanivovej kultúry.


Pozri si video: CH9 - Monosacharidy, disacharidy (November 2022).