Odporúčaná Zaujímavé Články

Informácie

Mitóza - bunkové delenie

Kroky mitózy živočíšnych buniek Úvod (čo to je) Nakoniec je potrebné bunky duplikovať, aby sa vytvorili nové bunky. K tomuto deleniu buniek dochádza dvoma spôsobmi: mitózou a meiózou. V tomto texte sa budeme zaoberať mitózou. V praxi vieme pochopiť, že pri mitóze bunka zdvojnásobí vznik dvoch nových buniek.
Čítajte Viac
Informácie

2.5.3: Vodné biómy – biológia

Abiotické faktory ovplyvňujúce vodné biomy Tak ako suchozemské biomy, aj vodné biomy sú ovplyvňované radom abiotických faktorov. Aj keď je voda v jazierku alebo inej vodnej ploche dokonale čistá (nie sú tam žiadne suspendované častice), voda stále absorbuje svetlo. Keď človek zostúpi do hlbokej vody, nakoniec sa objaví hĺbka, do ktorej slnečné svetlo nedosiahne.
Čítajte Viac